ope篮球投注 同意国道573泽库至南巴滩段公路工程泽库县境内环保恢复专项实施方案备案的函

省收费公路管理处:

你单位《ope篮球投注 国道573泽库至南巴滩段公路工程泽库县境内环保恢复专项实施方案的备案报告》已收悉。经县人民政府研究,同意备案,请贵单位按照《方案》组织实施。

此函。

 

 

 

                                  ope2018网

                                   2017年4月5日

ope篮球投注 我们网站声明联系我们

主办:ope2018网 维护:ope2018网 办公室 联系电话:(0973)8752094

Copyright ®2007-2013 ope2018网 www.ybfny.com 中文域名:ope2018网 .政务

青ICP备05001601号-1青公网安备 63232302000001号